Zelfconsumptie

Wanneer u zonnepanelen heeft, is het nuttig om te investeren in een door Smart-E-Grid gestuurde thuisbatterij. Hierdoor kan u uw zelfconsumptie aanzienlijk verhogen hetgeen voor u financiële voordelen met zich meebrengt.

Het ongestoord gebruiken van onze elektriciteitsnetten wordt door onze overheden door regelgeving ontmoedigd. Dit is het gevolg van de energietransitie. Door de afschaffing van de terugdraaiende teller is zelfconsumptie een absolute must geworden.

Het injecteren van door u opgewekte elektriciteit is niet interessant. U ontvangt slechts een minimale vergoeding, terwijl u de volle pot moet betalen wanneer u elektriciteit van het net neemt.

Our awesome features
Our awesome features

Door de afschaffing van de terugdraaiende teller is zelfconsumptie een absolute must geworden. Wanneer uw PV-installatie elektriciteit opwekt dan wordt deze rechtstreeks verbruikt in de woning of geïnjecteerd naar het net.

Met uw thuisbatterij kan u de overschot van de eigen geproduceerde energie opslaan en gebruiken op een later tijdstip. Een goed gedimensioneerde batterij laat uw zelfconsumptie al snel oplopen van 25% naar 75% op jaarbasis.

Our awesome features