GO 4 ZERO


De netten in België worden vaak op de proef gesteld, dit is een gevolg van de energietransitie.. De energietransitie is de transitie van een centraal naar een koolstofarm decentraal energiesysteem, waarbij onze energiebehoefte vooral zal worden voorzien door wind en zon.

De uitdaging die deze transitie met zich meebrengt is om de vraag naar en aanbod aan energie zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Hoe beter dit op elkaar afgestemd, hoe stabieler onze elektriciteitsnetten en onze energievoorziening. Via regelgeving zullen onze overheden ons gedrag sturen om alzo een stabiele energievoorziening te bekomen.

Via onze Smart-E-Grid community kunnen we vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen waardoor we bijdragen aan de stabiliteit van onze netten, dit is een absolute must om de energietransitie vorm te geven. Hoe groter deze community hoe meer impact… Wanneer u als Smart-E-Grid Lid, meehelpt om onze community mee vorm te geven dan wordt dit door ons beloond door een lagere energiefactuur en kan zelfs leiden tot een €0 factuur. 


Wenst u meer informatie over dit uniek concept, vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan.