Dynamische tarieven

Overkoepelend is men momenteel bezig met het opzetten van een Central Clearing House, met de ambitie om klaar te zijn voor de toekomst en aangepast aan nieuwe marktvoorwaarden. (digitale meter, individuele elektriciteitsproductie, flexibiliteit, vraagbeheer,…)

De voordelen voor alle betrokken partijen zijn talrijk. Concrete informatie, lokale productiegegevens, inspelen op prijssignalen (dynamische tarieven), automatische meteropname,... Via een door Smart-E-Grid gestuurde batterij bent u klaar voor deze veranderingen en kunnen we granulair inspelen op deze prijssignalen (dynamische tarieven).

Our awesome features