DYNAMISCHE TARIEVEN


 De netten in België worden vaak op de proef gesteld, dit is een gevolg van de energietransitie.. De energietransitie is de transitie van een centraal naar een koolstofarm decentraal energiesysteem, waarbij onze energiebehoefte vooral zal worden voorzien door wind en zon.

De uitdaging die deze transitie met zich meebrengt is om de vraag naar en aanbod aan energie zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Hoe beter dit op elkaar afgestemd, hoe stabieler onze elektriciteitsnetten en onze energievoorziening. Via regelgeving zullen onze overheden ons gedrag sturen om alzo een stabiele energievoorziening te bekomen.

Overkoepelend is men momenteel bezig met het opzetten van een Central Clearing House, met de ambitie om klaar te zijn voor de toekomst en aangepast aan nieuwe marktvoorwaarden. (digitale meter, individuele elektriciteitsproductie, flexibiliteit, vraagbeheer,…)

De voordelen voor alle betrokken partijen zijn talrijk.

Concrete informatie, lokale productiegegevens, inspelen op prijssignalen (dynamische tarieven), automatische meteropname,..

Via een door Smart-E-Grid gestuurde batterij bent u klaar voor deze veranderingen en kunnen we granulair inspelen op deze prijssignalen (dynamische tarieven).


Wenst u meer informatie over dit uniek concept, vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan.