Capaciteitstarief

In 2022 wordt er een capaciteitstarief voorzien, dit capaciteitstarief heeft als doel u te ontmoedigen om meerdere zware verbruikers gelijktijdig te gebruiken. Deze ontmoediging zal gebeuren in de vorm van een zwaardere energiefactuur wanneer u een zogenaamde piekbelasting veroorzaakt op het net.

Via een door Smart-E-Grid gestuurde thuisbatterij kunnen we de piekbelastingen onder controle houden en zo ook uw factuur.

Our awesome features