CAPACITEITSTARIEF


De netten in België worden vaak op de proef gesteld, dit is een gevolg van de energietransitie.. De energietransitie is de transitie van een centraal naar een koolstofarm decentraal energiesysteem, waarbij onze energiebehoefte vooral zal worden voorzien door wind en zon.

 De uitdaging die deze transitie met zich meebrengt is om de vraag naar en aanbod aan energie zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Hoe beter dit op elkaar afgestemd, hoe stabieler onze elektriciteitsnetten en onze energievoorziening. Via regelgeving zullen onze overheden ons gedrag sturen om alzo een stabiele energievoorziening te bekomen.

 

 In 2022 wordt er een capaciteitstarief voorzien, dit capaciteitstarief heeft als doel u te ontmoedigen om meerdere zware verbruikers gelijktijdig te gebruiken. Deze ontmoediging zal gebeuren in de vorm van een zwaardere energiefactuur wanneer u een zogenaamde piekbelasting veroorzaakt op het net.

 Via een door Smart-E-Grid gestuurde thuisbatterij kunnen we de piekbelastingen onder controle houden en zo ook uw factuur.


Wenst u meer informatie over dit uniek concept, vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan.