Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Afhankelijk van het doel waarvoor wij uw Persoonsgegevens verzamelen, is het mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens delen met een andere verbonden vennootschap of dochteronderneming van Smart-E-Grid.

Hieronder vindt u de lijst van de huidige verbonden vennootschappen en dochterondernemingen en hun respectievelijk privacybeleid (versie 1/8/2021):


With whom do we share your personal data

Depending on the purposes for which we collect your Personal Data, we may share your Personal Data with another affiliate or subsidiary of Smart-E-Grid. An up-to-date list of current affiliates and subsidiaries recipients and their respective privacy policies can be found her below (version 1/8/2021):